مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی لیزینگ ایرانیان

شرکت لیزینگ ایرانیان با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال، سود پس از مالیات را بالغ بر 506 میلیارد ریال برای عملکرد سال مالی 98 در صورت های مالی نشان داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شركت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ با حضور تعدادی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره با رعایت پروتکل بهداشتی در محل سالن اجتماعات شركت برگزار گردید. لازم به ذکر است شرکت لیزینگ ایرانیان با توجه به دستور العمل ستاد مبارزه با کرونا، شرایطی را برای کلیه سهامداران فراهم نمود تا از طریق شبکه مجازی برگزاری مجمع را دنبال نمایند.
شرکت لیزینگ ایرانیان با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال، سود پس از مالیات را بالغ بر 506 میلیارد ریال برای عملکرد سال مالی 98 در صورت های مالی نشان داد.
در این جلسه :
- صورت های مالی سال 1398 تصویب شد
-سود قابل تقسیم 407 ریال بود که پس از بحث و تبادل نظر مبلغ 370 ریال (حدود 90 درصد )بین سهامداران تقسیم شد.
در خصوص افزایش سرمایه هم بحث و تبادل نظر گردید که مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم را در خصوص افزایش سرمایه در آینده ای نزدیک انجام دهد.