در بیست و پنچمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، مسئله نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بررسی شد.

مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی

تلاش های انجمن ملی لیزینگ ایران در متقاعد سازی کمیته های فقهی بورس و بانک مرکزی با هدف گسترش و متنوع سازی قراردادهای لیزینگ ، استفاده از قرارداد لیزینگ عملیاتی و انتشار پنج نوع اوراق مالی متنوع توسط شرکت های لیزینگ به ثمر نشست

در بیست و پنچمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شورای فقهی بانک مرکزی، گزارش معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تامین مالی شرکت های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از حیث ابعاد فقهی مطرح و مقرر شد:

۱) تامین مالی شرکت های واسپاری(لیزینگ) توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکان پذیر است.

۲) اجاره عملیاتی توسط شرکت ‎های واسپاری (لیزینگ) از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است.

۳) انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع برای تامین مالی توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ) بلامانع است.