دستگاه تنفسی «SME» ها در پاندمی (قسمت اول)

رهنمودهایی برای خودروسازان بزرگ

بحران پاندمی ناشی از ویروس کووید-۱۹ فقط دستگاه تنفسی انسان ها را درگیر نمی کند؛ بلکه با ورود به شریان های تنفسی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها آنها را نیز درگیر می کند و چه بسا بر اثر تخریب دستگاه تنفسی سرنوشتی مرگ بار نیز برای آنان رقم بخورد.

* محمدهادی موقعی (دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران)بحران پاندمی ناشی از ویروس کووید-۱۹ فقط دستگاه تنفسی انسان ها را درگیر نمی کند؛ بلکه با ورود به شریان های تنفسی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها آنها را نیز درگیر می کند و چه بسا بر اثر تخریب دستگاه تنفسی سرنوشتی مرگ بار نیز برای آنان رقم بخورد.
انسان های سالم و دارای توان دفاعی در بدن خود در صورت نداشتن بیماری های زمینه ای از تهاجم ویروس کووید-۱۹ در امان خواهند بود؛ ولی انسان های دارای ناتوانی در ایمنی و بیماری های زمینه ای در معرض تخریب دستگاه تنفسی قرار گرفته و شاید با عواقبی وخیم روبه رو شده یا با زندگی خداحافظی کنند. شرکت ها و کسب و کارها نیز همین وضعیت را در پاندمی دارند. شرکت های بزرگ مانند انسان های قوی و سالم و «SME»ها مانند انسان های ضعیف و بیمار در مقابل این ویروس قرار می گیرند.
برای درک بهتر موضوع در آغاز به ساختمان دستگاه تنفسی بنگاه اقتصادی نگاهی می افکنیم. دستگاه تنفسی بنگاه اقتصادی «سرمایه در گردش» است. سرمایه در گردش مثل ساختمان ریه انسان دو شش دارد. شش سمت راست شامل موجودی نقد، حساب های دریافتنی و موجودی کالاست و شش سمت چپ شامل حساب های پرداختنی و وام های کوتاه مدت است. همه این عناصر روی هم شریان اصلی دم و باز دم هوا در ریه بنگاه اقتصادی را ایجاد می کنند.
در بحران های مالی، اولین نقطه ورود آسیب «سرمایه در گردش» است. در سرمایه در گردش نیز اولین نقطه ورود آسیب، حساب های دریافتنی است. کاهش در فروش، کاهش در تقاضا و کمبود نقدینگی شرکت های بدهکار و خریداران محصول و خدمات، منجر به قفل شدن حساب های دریافتنی می شود و سپس به قفل شدن گردش موجودی کالا و در پیامد آن قفل شدن حساب های پرداختنی و افزایش تعهدات پرداختنی و هزینه های مالی و عدم پرداخت هزینه های جاری منجر می شود. همین فرایند در صورت ماندگاری، شریان های تنفسی بنگاه را می بندد و شاید مرگ در کمین شرکت باشد.
شرکت های بزرگ مثل انسان های سالم در مقابل بحران پاندمی واکنش نشان می دهند. دسترسی به منابع بزرگ اعتبار، تمدید تسهیلات، تمدید حساب های پرداختنی، وثیقه گذاشتن دارایی ها و مهم تر از همه پیش فروش و... همه و همه از توانمندی های بدن و پیکر شرکت های بزرگ است و حال بشنوید از شرکت های کوچک و متوسط که بانک ها تمایلی به تمدید تسهیلات آنان ندارند، کمک هایی از دولت نمی رسد یا در فرایند بوروکراسی قرار می گیرد و شاید نوشداروی بعد از مرگ سهراب شود. طلبکاران پا بر گلوی آنها می گذارند و بدهکاران آنها با قلدری برخورد می کنند؛ دارایی برای وثیقه گذاری ندارند و هزینه های جاری آنان فشار روز افزونی را وارد می کند. شرکت های کوچک و متوسط در زنجیره عرضه شرکت های بزرگ عمدتا قطعات و محصولات تکمیلی را تولید یا خدمات زنجیره را ارائه می دهند. غفلت شرکت های بزرگ از SMEها یکی از عوامل نابودی کسب و کارهای موجود در زنجیره است. مقررات بازل نیز برای بانک ها الزاماتی را در کنترل ریسک دارد. بانک ها برای اجرای این الزامات صلاح خود را در اعطای وام یا استمهال وام ها برای شرکت های بزرگ می دانند. مقررات بازل SMEها را فراموش کرده است.
نکته اینجاست که شرکت های بزرگ از بازگشت آثار شکست SMEها در پاندمی به خودشان غافل اند. حقوق کارکنان و تعهدات و هزینه های جاری خود را پرداخت می کنند و از شکنجه بیمار در زیر دستگاه تنفس بی خبرند. آیا راهکارهایی برای کمک به SMEها وجود دارند؟ کمک های مخصوص به شرکت های کوچک و متوسط در سه دسته زیر قرار می گیرند:
اول: کمک های دولت
در آمریکا برنامه ای با عنوان PPP (Paycheck Protection Program) برای تقویت نقدینگی این کسب و کارها طراحی شد. در اروپا نه تنها دولت های ملی؛ بلکه اتحادیه اروپا نیز برنامه های مدونی را برای کمک طراحی و ابلاغ کردند.
دوم: کمک های شرکت های بزرگ و صاحب زنجیره عرضه
مهم تر از کمک های دولت، کمک های شرکت های بزرگ است. نبض کلام در این نوشته کوتاه تمرکز بر معرفی روش های نوآورانه در کمک های شرکت های بزرگ است. محور این راه حل ها تامین مالی است.
سوم: برنامه های داخلی و باز طراحی ها در شرکت های کوچک و متوسط
محور برنامه های داخلی شرکت های کوچک و متوسط بر باز طراحی و بازنگری در فرایندهای گردش موجودی ها قرار دارد.
در قسمت دوم این نوشتار به معرفی ابزارهای مالی ویژه مقابله با بحران مالی پاندمی و کمک های یادشده به ویژه شرکت های بزرگ خواهیم پرداخت.

منبع روزنامه شرق شماره 3787