دستگاه تنفسی «SME» ها در پاندمی : دستگاه تنفسی «SME» ها در پاندمی (۲)

رهنمودهایی برای خودروسازان بزرگ

بزرگ ترین آسیب به کسب وکارهای کوچک و متوسط در بحران پاندمی، نبود نقدینگی است. منشا نقدینگی گردش عملیات در عناصر سرمایه در گردش است. برای جبران این کمبود باید به راه حل های مالی اندیشید. شرکت های بزرگ که رهبری و هدایت زنجیره عرضه خود را در دست دارند، باید سیاست هایی را برای کاهش آسیب ها به SMEهای مستقر در زنجیره طراحی و اجرا کنند.

* محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران

بزرگ ترین آسیب به کسب وکارهای کوچک و متوسط در بحران پاندمی، نبود نقدینگی است. منشا نقدینگی گردش عملیات در عناصر سرمایه در گردش است. برای جبران این کمبود باید به راه حل های مالی اندیشید. شرکت های بزرگ که رهبری و هدایت زنجیره عرضه خود را در دست دارند، باید سیاست هایی را برای کاهش آسیب ها به SMEهای مستقر در زنجیره طراحی و اجرا کنند.
هموارسازی راه ورود نقدینگی اولین اقدام طراحی ابزارهایی است که راه ورود نقدینگی را باز می کند. در شرایط بحران، اولین منبع نقدینگی دسترسی به اعتبارات و وام هاست. شرکت های بزرگ باید تضامین و وثیقه هایی را برای شرکت های کوچک و متوسط در اختیار بانک ها بگذارند یا بخشی از ظرفیت اعتباری خود را به آنان بدهند. وقتی وام ها دارای تضامین معتبر نباشند، هزینه های بهره بالاتری خواهند داشت. در ایتالیا و انگلستان شرکت های بزرگ صاحب زنجیره عرضه ضمانت هایی را در اختیار بانک ها قرار دادند و بیمه نامه های تجاری و اعتباری ای که برخی بانک ها قبول کرده بودند به دلیل بالا بودن کارمزدهای آنان حذف و خود ضامن SMEها شدند.
تمدید حساب های دریافتنی شرکت های قطعه ساز یا ارائه دهندگان خدمات به شرکت های بزرگ مطالباتی از این شرکت ها دارند که در شرایط عادی با مهلت ۶۰ روزه پرداخت می شد، ولی اکنون می توان با حذف مهلت و پرداخت های فوری تر این مطالبات را تسویه کرد.
خلاقیت شرکت ایلیاد فرانسه شرکت ایلیاد فرانسه یک اپراتور بزرگ تلفن همراه است که مطالبات قطعه سازان و اپراتورهای زنجیره را نه تنها به روز پرداخت کرد بلکه دو ماه ارزش خدمات و قطعات آینده را پیش خرید کرد.
مدیریت سرمایه در گردش با تمرکز بر موجودی کالا در این روش شرکت های بزرگ مثل خودرو سازان مانند یک رهبر ارکستر عمل می کنند. تکنیک نهفته در این مدل این است که شرکت اصلی یک استراتژی هماهنگ برای تهاجم به عارضه های سه عنصر مهم سرمایه در گردش را به کار می گیرد. این سه عنصر عبارت اند از: موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی. در بخش موجودی کالا باید گردش و فرایند عملیاتی بازبینی و بازطراحی شود. در بخش موجودی کالا باید زمان های زنجیره عرضه را بازبینی کنند و کاهش دهند و وجوه مورد نیاز برای سفارش ها و تامین موجودی را به نقطه های توزیع و فروش نزدیک کنند. پس نیازمند بازطراحی زنجیره عرضه (سیستم گردش اطلاعات و فلوچارت عملیات) خواهند بود. بهینه سازی نقطه نگهداری میزانی از موجودی کالا، ساده سازی عملیات و منطقی کردن مدل ارائه محصول و خدمت را باید در برنامه قرار دهند.
بازطراحی ها زمان می برند و شاید با این سرعتی که انتظار داریم نتیجه عاید نشود ولی یکی از در دسترس ترین و کم هزینه ترین باز طراحی ها مربوط به بهینه سازی سفارشات موجودی کالاست که می تواند بدون تاثیرات منفی بر زنجیره تامین اجرائی شود. بیشتر شرکت ها از تکنیک کاهش حساب های دریافتنی از طریق ارائه انگیزه به مشتریان و افزایش حساب های پرداختنی استفاده می کنند. این تکنیک باعث تهاجم به صف عرضه کنندگان می شود. ولی برای کمک به شرکت های تامین کننده عضو زنجیره باید سیاست های هوشمندانه تری به کار گرفته شود.
نکته جالب اینجاست که بررسی های انجام شده از این ۸۰۰ شرکت نشان دهنده تغییرات و بازنگری معنادار در بحران های مالی جهانی در تعیین بهترین مقادیر موجودی ها نیست، بلکه همه سیاست ها به سمت بازی با حساب های دریافتنی و پرداختنی به صورت افزایش حساب های پرداختنی و کاهش حساب های دریافتنی با استفاده از سرعت در وصول مطالبات در مقابله با کاهش سرمایه در گردش بوده است و رویکردی برای بهبود عملکرد کمتر دیده شد. این بررسی ها نشان داد که شرکت ها برای جبران سرمایه در گردش، فرصت های آزادسازی سرمایه در گردش از طریق بهینه سازی موجودی کالا و بازطراحی زنجیره تامین را فراموش کرده اند.
راه حل های مبتنی بر زنجیره تامین مالی برای تقویت عناصر زنجیره عرضه باید ابتدا روی عناصر ضعیف مثل SMEها به صورت دسترسی آنان به اعتبار بیشتر تمرکز کرد. یکی از این روش ها فاکتورینگ معکوس reverse factoring است. در این روش یک خریدار بزرگ و معتبر مثل یک خودرو ساز، موسسه مالی طرف همکاری خود را به خرید حساب های دریافتنی عرضه کننده مثل قطعه ساز وادار می کند.
در این روش موسسه مالی پول عرضه کننده را فورا می پردازد و یک نرخ تنزیل در ابتدای قرارداد محاسبه می کند و خریدار در زمان بندی مورد نظر موسسه مالی مطالبات وام دهنده را پرداخت می کند. این روش شکل های مختلفی دارد ولی به هر حال مهم ترین برتری آن افزایش اعتبار و درجه اعتباری و استفاده از بهترین نرخ تامین مالی برای کسب وکارهای کوچک است. زیرا در این مدل خریدار (شرکت بزرگ مثلا خودروساز) است که نرخ ترجیحی مد نظر را به بانک یا موسسه اعتباری طرف همکاری خود ارائه و از مزیت های خود نزد آن موسسه بهره کمتری را برای وام قطعه ساز ردیف می کند. شرکت های بزرگی مثل زیمنس در آمریکای شمالی و P&G از این روش در بحران ۲۰۰۸ استفاده کرده و اکنون در پاندمی کووید۱۹ نیز آن را توسعه داده اند. در اینجا استراتژی های تامین مالی دیگری هم وجود دارد که شرکت های بزرگ می توانند تامین کنندگان و شرکت های کوچک و متوسط موجود در زنجیره تامین را حمایت کنند.
باید عمل کنید و دست روی دست نگذارید امروز روز تقلا برای زنده ماندن است. نه تنها انسان ها بلکه شرکت ها. شرکت های کوچک و متوسط و کسب وکارهای خرد به شدت در تقلا برای بقا هستند. شاید به جای اول برگردند و عملیات را دوباره همان طور که بوده انجام دهند. تنها راه ادامه حیات کسب وکارها وجود نقدینگی در کل زنجیره است نه بخشی از آن. اگر شرکت های بزرگ بتوانند این روش ها را در سطح زنجیره به کار گیرند، به یک انعطاف پذیری تاریخی دست خواهند یافت که منجر به بقای همه سازندگان و SMEهای آنان خواهد شد و عبور از این بحران مالی که ناشی از پاندمی است، راحت تر خواهد بود.

منبع روزنامه شرق شماره 3788