443 درصد سود تلفیقی 6 ماهه بانک پاسارگاد

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای (حسابرسی نشده) ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال جاری بانک پاسارگاد در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.

بانک پاسارگاد در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٨۵٨ ریال سود تلفیقی برای هر سهم محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ۴۴٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد تسهیلات اعطایی ٨٠درصد و سهم بانک از درآمد های مشاع ۴١٩٣ درصد رشد داشته است.

بررسی اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) بانک پاسارگاد نشان می دهد (ترازنامه تلفیقی) در بخش دارایی های این بانک، موجودی نقد با افزایش ۹ درصدی در مدت یادشده نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)، به رقم ۲۰۴,۳۳۳,۵۲۶ میلیون ریال رسیده است.
همچنین در بخش دیگر دارایی ها؛ مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری به رقم ۵۷,۵۷۷,۴۹۵ میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می دهد.
اما بر اساس این گزارش در بخش بدهی های بانک پاسارگاد، بر اساس اطلاعیه درج شده در کدال، بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به رقم ۲۳۹,۹۶۸,۲۴۸ میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل، ۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری با رشد ۱۸۲ درصدی در شش ماهه منتهی به سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال مالی قبل به رقم ۸,۵۳۷,۳۷۹ رسیده است.