گزارش نهایی دوره آموزشی ' تربیت کارشناس لیزینگ و اعتبارات'

انجمن ملی لیزینگ ایران به منظور گسترش برنامه‌های آموزشی، تخصصی خویش و با هدف ایجاد توانمندی در مدیران و کارشناسان شرکت ها برای پیاده سازی دانش مربوطه و بکارگیری متدهای علمی در فروش اعتباری اقدام به برگزاری دوره ای آموزشی تحت عنوان 'تربیت کارشناس لیزینگ و اعتبارات' در پاییز و زمستان 98 نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، به منظور گسترش برنامه های آموزشی، تخصصی خویش و با هدف ایجاد توانمندی در مدیران و کارشناسان شرکت ها برای پیاده سازی دانش مربوطه و بکارگیری متدهای علمی در فروش اعتباری اقدام به برگزاری دوره ای آموزشی تحت عنوان 'تربیت کارشناس لیزینگ و اعتبارات' در پاییز و زمستان 98 نمود.

برگزاری این دوره که با هدف به روز رسانی، افزایش آگاهی، دانش تخصصی و مقرراتی کارشناسانِ شاغل در صنعت لیزینگ کشور و همچنین تربیت کارشناس فروش لیزینگ با محوریت افزایش مهارت فروش اعتباری و فنون قراردادها است، در ده سر فصل متفاوت از جمله آشنایی با عقود و بهداشت اعتباری، مدل های کسب و کار و رقابت در لیزینگ، تامین و تجهیز منابع مالی در لیزینگ و سایر موضوعاتی که برای کارشناسان لیزینگ در تخصص های گوناگون لازم و ضروری است به مدت 66 ساعت با تدریس اساتید و صاحبنظران این صنعت برپا شد.


گزارش مشروح این دوره از کلاس ها در فایل پیوست از سوی واحد عضویت و توسعه اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران ارائه می گردد.