انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می کند

قراردادهای سه جانبه

انجمن ملی لیزینگ ایران در نظر دارد، به منظور اجرای مأموریت خود در راستای افزایش اطلاعات و دانش کارکنان شرکت‌های عضو و همچنین توسعه کمی و کیفی صنعت لیزینگ در ایران، اقدام به برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با قرارداد‌های سه جانبه با رویکرد کاربردی در لیزینگ و تأمین مالی تجهیزات نماید.


اانجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می کند:
انجمن ملی لیزینگ ایران در نظر دارد، به منظور اجرای مأموریت خود در راستای افزایش اطلاعات و دانش کارکنان شرکت های عضو و همچنین توسعه کمی و کیفی صنعت لیزینگ در ایران، اقدام به برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با قرارداد های سه جانبه با رویکرد کاربردی در لیزینگ و تأمین مالی تجهیزات نماید. این وبینار دو ساعته با هدف به روزآوری، افزایش آگاهی ، دانش تخصصی و مقرراتی کارشناسان شاغل در صنعت لیزینگ با محوریت افزایش مهارت فروش اعتباری و فنون قراردادها به صورت آنلاین در هفتم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
شرکت های لیزینگ و تأمین کنندگان مالی گذرگاه ارتباطی خریداران و فروشندگان به شمار می روند و یکی از راه های توسعه صنعت تأمین مالی تجهیزات گسترش استفاده از ابزارهایی مانند تفاهم نامه ها، توافق نامه ها و قرارداد های سه جانبه صورت می گیرد. مدیران و کارشناسان حوزه های تامین مالی و لیزینگ میبایستی دانش خود را در این زمینه به روز نموده و با تفاوت های ماهوی اسنادی از قبیل تفاهم نامه ، توافق نامه و قرارداد آشنا و نقش آن ها را در مشارکت راهبردی دریابند.
مباحث این وبینار توسط «محمد هادی موقعی »، با بیش از ۳۰ سال سابقه اجرایی درحسابرسی، امور مالی ، لیزینگ و مشاوره کسب و کار به شرح زیر ارائه خواهد شد:
- تفاوت های ماهیتی، تجاری و حقوقی اسناد تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد
- انواع اسناد سه جانبه در لیزینگ و تأمین مالی تجهیزات
- کارکردهای هریک از انواع اسناد سه جانبه در مقاصد راهبردی توسعه فعالیت لیزینگ
- کارکرد های سندیکایی، عاملیت و اهرمی در قراردادهای سه جانبه
- نقش قراردادهای سه جانبه در عاملیت حساب های دریافتنی و وصول مطالباتجهت دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید: