تاریخچه (هویت قانونی)

انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان یک تشکل اقتصادی فراگیر ، سراسری و ملی صنعت لیزینگ کشور ، در نتیجه اعمال مدیریت و اجرای وظائف قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ،تلاش همه جانبه هیات مدیره و اعضای دو تشکل قبلی شرکت های لیزینگ (کانون و انجمن شرکت های لیزینگ ایران )، و همکاری ها و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 1394 با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین پایه گذاری و در تاریخ 1395/03/08 پروانه فعالیت خود را به شماره 487 از اتاق ایران دریافت و در تاریخ 95/04/30 به شماره  39194 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

مروری بر تاریخچه لیزینگ در ایران:

سال

واقعه مهم

1354

تشکیل اولین شرکت لیزینگ در ایران با عنوان شرکت لیزینگ ایران با مشارکت فنی و مالی فرانسویان

1356

تاسیس دومین شرکت لیزینگ با عنوان آریا لیزینگ (بعدها به شرکت لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام داد) با همکاری موسسه مالی فرانسوی Sliball Iternationale

دوران وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۶۰-۱۳۵۷

رکود نسبی فعالیت های لیزینگ به دلیل دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور

1360

ملی شدن دو شرکت لیزینگ ایران و آریا لیزینگ (صنعت و معدن فعلی)

1362

تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشروعیت لیزینگ در قالب عقد اجاره به شرط تملیک

1373

ورود بخش خصوصی به عرصه لیزینگ با تاسیس شرکت پارس لیزینگ

1381

تاسیس انجمن لیزینگ ایران (این انجمن از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را تحت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با عضویت شرکت های عمدتا کوچک متعلق به بخش خصوصی آغاز کرد)

1383

- تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و فراهم شدن امکان فعالیت سازمان یافته شرکت های لیزینگ به صورت موسسات اعتباری غیر بانکی

- ورود شرکت لیزینگ ایران و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به بازار بورس اوراق بهادار

1384

متوقف شدن ثبت شرکت های لیزینگ در اداره ثبت شرکتها در پی اجرای سیاست های نظارتی بانک مرکزی

1385

تاسیس کانون شرکت های لیزینگ ایران (با عضویت شرکت های لیزینگ بزرگ و مطرح) ابلاغ سقف نرخ سود ۱۷ درصد برای لیزینگ ها

1386

تصویب دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ از سوی بانک مرکزی

1387

استفاده لیزینگ ها از عقود دیگری غیر از اجاره (فروش اقساطی، مشارکت مدنی)

1388

تصویب محدودیت هایی برای میزان سهام داری بانک ها در لیزینگ ها و منع لیزینگ ها از ورود به بخش ساختمان های مسکونی

1390

اتخاذ سیاست های انقباضی پولی در بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی

1394

مجمع عمومی موسسین انجمن ملی لیزینگ ایران و انحلال کانون و انجمن لیزینگ قبلی

1395

- تاسیس و شروع فعالیت انجمن ملی لیزینگ ایران

- تصویب دستورالعمل جدید لیزینگ در جلسه ۱۴/۱۰/۹۵ شورای پول و اعتبار