شرکت لیزینگی قرارداد ۵۰ میلیاردی برای اعطای وام به متقاضیان مدیران خودرو بست

انعقاد قرارداد جدید از سوی لیزینگ صنعت و معدن

لیزینگ صنعت و معدن از انعقاد قرارداد ۵۰ میلیارد تومانی مبنی بر اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان خودرو از محصولات مدیران خودرو خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد

شرکت لیزینگ صنعت و معدن از انعقاد قرارداد 50 میلیارد تومانی مبنی بر اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان خودرو از محصولات مدیران خودرو خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.
براین اساس، 'ولصنم' اعلام کرد: اعطای تسهیلات مالی لیزینگ به متقاضیان خودرو های نو و کارکرده از محصولات مدیران خودرو توسط لیزینگ در قالب عقد فروش اقساطی مشتمل بر رهن و اعتباری (اقساطی) و اجاره به شرط تملیک است. تسهیلات اعطایی به متقاضیان واجد شرایط محصولات توسط لیزینگ با نرخ 21 درصد به ازاء هر سال طبق فرمول بانک مرکزی صورت می گیرد.
در صورت افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی این نرخ برای مشتریان بعدی نیز تغییر خواهد یافت. این قرارداد شامل الحاقیه نیز است. موضوع انعقاد الحاقیه به مبلغ 50 میلیارد تومان پیرو قرارداد اولیه و افشاء الحاقیه قبلی با گروه خودروسازی مدیران خودرو بوده که با احتساب مبلغ اعلام شده الحاقیه قبلی به مبلغ 350 میلیارد تومان جمعا معادل 400 میلیارد تومان با شرکت صدرالاشاره قرارداد و الحاقیه منعقد شده است.